PhD Project - Art On The Internet

Project “Contraart.com-virtual installation” emphasizes role of knowledge on the internet (web as information/media cluster) and possibility of layering artwork with referential hyperlinks towards the web content. Project is presented as a transitional situation between real and digital space, pointing to differences and similarities of these two platforms, as well as important possibilities of hypertext and hyperlinks as connections between these two spaces where the artwork has existed or is now becoming.

contraart installation in art gallery
contraart installation in art gallery
contraart installation in art gallery

Prikazivanje umetnosti na internetu u okviru galerijskog prostora je jedan od aspekata umetnosti na internetu kojim se bavim u okviru moje doktorske teze. Virtuelni karakter umetničkih radova koji se plasiraju na internetu često ograničava galerije na prikazivanje radova na računarima.
Izloženi video radovi se proširuju kroz digitalni prostor instaliranog računara u galeriji. Poput audio aparata koji pomaže posetiocima muzeja da saznaju više o slikama koje posmatraju (u Luvru ili bilo kom drugom velikom muzeju), publika otkriva dodatne višemedijske sadržaje koji se odnose na audio-vizuelne postavke u galeriji.
Virtuelna instalacija se sastojala od dve video projekcije od kojih je jedna sa zvukom i jedna bez, i veb sajta koji se granao ka tekstu teze i razrešenju poetičnog video narativa.

Posetite linkove / Visit links :
serbian only, no translation
POETIC VIDEO
VIDEO CHATROOM
WEB INSTALACIJA - optimizovana za video projektor

Izložba je bila postavljena 19.02.2013. u Galeriji G12HUB u Beogradu, Karađorđeva 59 Link ka sajtu galerije : g12hub.com

Prezentacija instalacije u izložbenom prostoru