PROJEKAT ZA IZLAGANJE   podaci o autoru

autor- Katarina Kaplarski
www.contraart.com


interaktivna [3D]audio-vizuelna instalacija

U programskom okruženju- Jitter i Max/MSP napisala sam program koji uz pomoć odredjenog interfejsa [miša, joysticka ili kamere -senzora] izvodi kompoziciju [digitalna modulacija i pretapanje zvuka -surround 5.1 sistem] i video montažu.